Ingegoten bloksysteem voor treinen
Corkelast® EBS (Embedded Block System) is een ballastloos spoorsysteem dat bestaat uit betonnen homogene blokken die de spoorstaven ondersteunen. Deze blokken worden met behulp van Corkelast® elastisch geïntegreerd in betonnen bakken. De Corkelast® afdichting voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en afvalstoffen, wat bij reguliere “booted” bloksystemen voor problemen kan zorgen.

Voordelen:

  • Afgestemde trillingsdemping: “massa-veersysteem”
  • Besparingen in bouwhoogte en gewicht
  • Flexibele positionering van afvoer- en signaleringskabels
  • Weglaten van wapening in het beton van het spoor
  • Snelle, eenvoudige en nauwkeurige aanlegmethoden
  • Aanzienlijke vermindering van trillingen en secundair geluid
  • Zettingsvrij spoorsysteem
  • Optimale elektrische isolatie