MVO

Verantwoorde bedrijfsvoering
De komende decennia zullen niet alleen de normen voor spoorvervoer worden aangescherpt, ook de vraag naar duurzame spoorsystemen. Om aan uw behoefte van morgen te kunnen voldoen, werkt edilon)(sedra vandaag aan een duurzame oplossing.

Onze benadering van duurzaamheid begint met het runnen van een veilig, efficiënt en verantwoordelijk bedrijf. We dragen bij aan de vorming van een duurzame toekomst van spoorinfrastructuur door zowel gerecyclede als recyclebare materialen te gebruiken, te investeren in groene technologie en samen met u te werken aan mondiale uitdagingen op het gebied van spoorinfrastructuur. Wij streven ernaar om onze manier van werken voortdurend te verbeteren om incidenten te voorkomen en negatieve milieu- en sociale gevolgen voor uw projecten te identificeren, voorkomen en minimaliseren.

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid:

  • Onze Koolstofvoetafdruk minimaliseren
  • Samenwerken met klanten, universiteiten en andere belanghebbenden op het gebied van spoorinfrastructuur om duurzame oplossingen te vinden
  • Ontwikkeling van hernieuwbare polymeerproducten en duurzame systemen
  • De gemeenschappen waarin we actief zijn, laten profiteren van de voordelen

Beleid
Wij hechten grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom voeren wij actief beleid op de volgende gebieden:

  1. Anti-Corruptie
  2. Anti-Slavernij en Anti-Mensenhandel
  3. Milieu
  4. Ethiek
  5. Gezondheid en Veiligheid
  6. Duurzaamheid

Voor ieder beleidsgebied hebben wij een Statement opgesteld. U kunt een Statement aanvragen via: info@edilonsedra.com

edilon)(sedra | Nijverheidsweg 23 | NL-2031 CN Haarlem | The Netherlands | T: +31 / (0)23 / 531 95 19 | F: +31 / (0)23 / 531 07 51 | Contact