visie en missie

Onze visie
In een snel veranderende wereld worden de eisen aan spoorinfrastructuur steeds strenger. Daarom kijken we continu vooruit en volgen we trends op de voet.

Ons doel is om innovatieve en duurzame spoorsystemen aan te bieden. Wij staan voor veilige en gemakkelijk toegankelijke spoorsystemen, economisch en ecologisch gunstige onderhoudskosten, optimale reductie van geluid en trillingen, en korte bouwtijden.

Onze fundamentele doelstellingen:

  • Partnerschap: meewerken aan turnkey-projecten. Fungeren als partner voor aannemers in het metro-, tram- en treinvervoer
  • Portfolio: spoorsystemen van hoge kwaliteit, een compleet pakket aan diensten met toegevoegde waarde: systeemontwerp, toepassingsontwikkeling, ondersteuning bij constructie, onderhoudsadvies, -overleg en -toezicht
  • Personeel: een geweldige plek om te werken waar mensen geïnspireerd worden om het beste uit zichzelf te halen
  • Planeetduurzame bouwmaterialen en spooroplossingen
edilon)(sedra | Nijverheidsweg 23 | NL-2031 CN Haarlem | The Netherlands | T: +31 / (0)23 / 531 95 19 | F: +31 / (0)23 / 531 07 51 | Contact