De gegevens en informatie op deze website zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan edilon)(sedra. Het kopiëren en/of vermenigvuldigen van (delen van) de inhoud van deze website is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Het is niet toegestaan het uiterlijk van deze website te wijzigen. Aan de gegevens en/of informatie die op deze website worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en aanvullingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Voor vragen over deze bepalingen en/of toestemming voor het kopiëren en/of vermenigvuldigen van (delen van) de inhoud van deze website kunt u zich wenden tot  mail@edilonsedra.com.