Disclaimer

Home > Disclaimer

De gegevens en informatie op deze website zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan edilon)(sedra. Het kopiëren en/of vermenigvuldigen van (delen van) de inhoud van deze website is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Het wijzigen van de uitstraling van deze website is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Wijzigingen en aanvullingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden aangebracht.


Als u vragen heeft over deze bepalingen en/of toestemming voor het kopiëren en/of vermenigvuldigen van (delen van) de inhoud van deze website, neem dan contact op via mail@edilonsedra.com.