Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is een belangrijk onderwerp voor ons. Deze verklaring biedt gedetailleerde informatie over de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke entiteit.

Bedrijf:edilon)(sedra Group B.V.
Functionaris voor gegevensbescherming:Mathias Gärtner
Adres:Nijverheidsweg 23
2031 CN Haarlem
The Netherlands
Telefoon: +49 6151 97 12 640
Email:Mathias.Gaertner[at]it-svbuero.de

De wettelijke basis voor de gegevensbeschermingsactiviteiten is te vinden in de EU-gegevensbeschermingsverordening 2016/679 (EU-DPR).

Toegangsgegevens en serverlogbestanden
Wanneer u deze website bezoekt, verzamelt edilon)(sedra (respectievelijk onze webhost namens ons) gegevens over elke toegang tot de website (of (sub-)pagina’s daarvan) in de vorm van serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten:

  • Naam van de bezochte webpagina
  • Naam van het geopende bestand (indien van toepassing)
  • Datum en tijd van de toegang
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Statusrapporten over de toegang (geslaagd, mislukt of anderszins)
  • Type en versie van de gebruikte browser
  • Besturingssysteem en versie van de gebruikte client
  • Verwezen URL (adres van eerder bezochte webpagina)
  • IP-adres en de provider die wordt gebruikt voor de toegang
  • Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistieken. Ze worden niet aan derden verstrekt. De statistieken worden gebruikt om een correcte werking, beveiliging en optimalisatie van de website te waarborgen. edilon)(sedra behoudt zich het recht voor om de gegevens op een later tijdstip te analyseren als er reden is om te geloven dat er sprake is van onjuist, kwaadwillig of onwettig gebruik van de website. Onder normale omstandigheden worden deze logbestanden na 90 dagen verwijderd. De gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, lit f EU-GDPR.

Cookies

Cookies kunnen ook worden gebruikt om statistieken over het gebruik van de website te genereren. Deze statistieken worden ook gebruikt om de bruikbaarheid, stabiliteit en toegankelijkheid van de aangeboden service te verbeteren.

Er zijn drie verschillende soorten cookies. Cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en om u de best mogelijke ervaring te bieden, worden verzameld en gebruikt onder de bepalingen van Artikel 6, I lid b van de EU-GDPR. Cookies die door ons worden gebruikt om toegangsstatistieken op te slaan, worden verzameld en gebruikt volgens Artikel 6, I lid a van de EU-GDPR. Bij de eerste toegang tot onze webpagina wordt een passende cookiebanner weergegeven.

Als gebruiker heeft u verdere controle over het gebruik van cookies. De meeste browsersoftware biedt opties om de manier waarop cookies worden opgeslagen of uitgeschakeld te beheren. Als u ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen of te beperken, kan de website mogelijk niet correct worden weergegeven of helemaal niet toegankelijk zijn.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen met informatie over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanalyseerd. De verwerking vindt meestal plaats op servers die worden beheerd door Google en zich in de Verenigde Staten bevinden. Dit omvat de overdracht van gegevens naar de VS.
edilon)(sedra maakt gebruik van zogenaamde IP-anonimisering. In dit geval wordt het IP-adres van de gebruiker overgedragen naar landen van de EU (of geassocieerde contractstaten). Het IP-adres wordt geanonimiseerd (bijvoorbeeld door truncatie).

Alleen in zeer beperkte gevallen wordt het IP-adres volledig overgedragen (ook naar de VS). Google zal de overgedragen gegevens namens edilon)(sedra analyseren om rapporten te genereren over het gebruik van de website en aanvullende diensten aan de eigenaar van de website te verlenen.
Uw IP-adres zal niet worden gekoppeld aan andere gegevens die Google mogelijk over u heeft. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen (zie het gedeelte ‘cookies’).
U kunt het opslaan, de overdracht of verwerking van uw gegevens door Google uitschakelen door een plug-in voor uw browser te downloaden. Dit schakelt Google Analytics uit als u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd.

De plug-in is hier te vinden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de plug-in kunt u dit adres gebruiken om een specifieke “opt-out” cookie in te stellen. Google Analytics controleert dan op de aanwezigheid van deze cookie en zal, indien aanwezig, de gegevens niet overdragen. Als u cookies hebt uitgeschakeld of deze cookie hebt verwijderd, moet u dat adres opnieuw bezoeken.

Als alternatief kunt u ons verzoeken om te stoppen met het verzamelen en verwerken van de gegevens en Google Analytics.

Intrekking, wijziging of vernieuwing van persoonlijke gegevens

Als gebruiker heeft u het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die over u worden opgeslagen (Artikel 15 I EU-DPR). Dit verzoek is kosteloos (tenzij u onredelijk vaak verzoekt). U heeft ook het recht om onjuiste informatie te laten wijzigen (Artikel 16 EU-DPR), te laten verwijderen (of opschorting van verdere verwerking), tenzij er andere wettelijke vereisten zijn (Artikel 17 I EU-DPR en Artikel 18). U kunt de gegevens ook in een elektronisch formaat ontvangen voor verdere verwerking (artikel 20). U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21) als uw specifieke situatie hierom vraagt. In dat geval is een eenvoudige boodschap aan ons of onze functionaris voor gegevensbescherming voldoende. Als u van mening bent dat de regels en procedures voor gegevensbescherming zoals hier getoond in strijd zijn met uw rechten zoals uiteengezet in de regelgeving voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke overheidsorganisatie.

Voor Nederland is dit de “Autoriteit Persoonsgegevens” in Den Haag, tel: +31 088 1805255.

Functionaris voor gegevensbescher

Om op een verantwoorde en veilige manier met persoonsgegevens te werken, heeft edilon)(sedra een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die advies geeft aan edilon)(sedra. U kunt de contactgegevens boven aan deze pagina vinden..

Cookie-toestemming